Rozhovory

 

AUDIO:

Rozhovor v Slovenskom rozhlase v roku 2010 si môžete stiahnuť odtiaľto...

Rozhovor s rodinou Karnokovcov v Slovenskom rozhlase si môžete stiahnuť odtiaľto...

Spomienku na Ferka pri príležitosti 75. výročia narodenia si môžete vypočuť tu...

 

 ________________________________________________________________________________________

 

ČASOPISY:

Rozhovor s Ferkom v časopise Dimenzie č. 7-8/2007 si môžete stiahnuť odtiaľto...

Rozhovor s Ferkom, Ďurom Lehostským a Dušanom Húščavom v Hudobnom živote č 1-2/2010 si môžete stiahnúť odtiaľto...